Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

 

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN  SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KABUPATEN KARANGASEM

 

 

I WAYAN SUMIDIA, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19590723 198930 1 004

Bagikan: Share on Google+ Cetak: