Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

 

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI YANG TELAH DI TETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KARANGASEM

ttd

NI KETUT PUSPAKUMARI, SH,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19610203 198603 2 008

Bagikan: Share on Google+ Cetak: